Baccarat được chia thành [Player] và [Banker], người chơi đặt cược vào một trong số đó, [Player] là PLAYER trong tiếng Anh  hoặc [Banker] trong tiếng Anh là Banker.

Bên nào có tổng điểm gần nhất là 9 sẽ thắng. Cả hai bên sẽ nhận được ít nhất từ ​​2 đến 3 lá bài. Lá thứ 3 là lá phụ. Baccarat được chơi với 8 bộ bài. Lá đầu tiên và lá thứ 3 được chia cho [Người chơi], lá bài thứ hai và thứ tư được chia cho [Banker].

Nhà cái sẽ ra 2 lá bài [Banker] và [Player] theo thứ tự [Player] [Banker] [Player] [Banker], nếu cần thêm lá bài phụ thì sẽ chia thêm 1 lá bài theo lá bài phụ sau quy tắc.Tính điểm, bên nào có 9 điểm hoặc gần 9 điểm sẽ thắng. Nếu bất kỳ người chơi nào nhận được “thẻ thông thường”, trò chơi sẽ kết thúc và sẽ không có thêm thẻ nào nữa.

Quy tắc rút bài Baccarat

Hai lá bài đầu tiên của người chơi Người chơi Hai lá bài đầu tiên của người chia bài nhân viên ngân hàng
Tổng số điểm Tổng số điểm
0 Phải rút bài 0 Phải rút bài
1 Phải rút bài 1 Phải rút bài
2 Phải rút bài 2 Phải rút bài
3 Phải rút bài 3 Nếu lá bài thứ ba do Người chơi rút là 8 thì không được phép rút thêm lá bài nào.
4 Phải rút bài 4 Nếu lá bài thứ ba do Người chơi rút là 0,1,8,9 thì không được phép rút thêm lá bài nào.
5 Phải rút bài 5 Nếu lá bài thứ ba do Người chơi rút là 0,1,2,3,8,9 thì không được phép rút thêm lá bài nào
6 Không được phép ra ngoài 6 Nếu lá bài thứ 3 người chơi rút là 6 hoặc 7 thì người chơi phải rút lá bài đó
7 Không được phép ra ngoài 7 Không được phép ra ngoài
số 8 Ví dụ về quân bài quyết định thắng thua số 8 Ví dụ về quân bài quyết định thắng thua
9 Ví dụ về quân bài quyết định thắng thua 9 Ví dụ về quân bài quyết định thắng thua
Quy tắc rút bài Baccarat

Giải thích tỷ lệ cược Baccarat

Các tùy chọn đặt cược Baccarat tiêu chuẩn : Nhà cái thắng, Người chơi thắng, Hòa, Đôi nhà cái, Đôi người chơi, Lớn hay nhỏ, Nhà cái đơn, Nhà cái đôi, Người chơi đơn, Người chơi đôi, Kho báu rồng của người chơi, Kho báu rồng nhà cái

Vật phẩm cá cược Mô tả tỷ lệ cược tỷ lệ phần trăm bơm nhân viên ngân hàng
Trang Anh Trả 0,95 cho 1 5% Tổng điểm của nhà cái lớn hơn của người chơi
chiến thắng miễn phí 1 đổi 1 Tổng điểm của người chơi lớn hơn của nhà cái
Cà vạt Trả 8 cho 1 Tổng điểm của 2 công ty bằng nhau
Cặp ngân hàng Trả 1 ăn 11 Nếu 2 lá bài đầu tiên của nhà cái giống nhau thì đó là một cặp của nhà cái Ví dụ: Tim 8, Kim cương 8
cặp miễn phí Trả 1 ăn 11 Nếu hai lá bài đầu tiên của người chơi giống nhau thì đó là đôi của người chơi. Ví dụ: K quân bài, K quân bích.
to lớn Trả 0,54 cho 1 Số lượng bài của người chơi/nhà cái (bao gồm cả bài bổ sung) là 5 hoặc 6 là nhiều, tức là số bài bổ sung nhiều.
Bé nhỏ Thanh toán 1,50 Số lượng quân bài của người chơi/nhà cái trong mỗi vòng (không tính quân bài bổ sung) là 4, con số này nhỏ, tức là nếu không có quân bài bổ sung nào được thêm vào thì con số đó là nhỏ.
Lệnh ngân hàng Trả 0,94 cho 1 Điểm trên thẻ của nhà cái (bao gồm cả thẻ bổ sung) trong mỗi vòng được cộng lại để tạo thành một điểm duy nhất.
Trang Sảng Trả 0,94 cho 1 Điểm trên quân bài của nhà cái (bao gồm cả quân bài bổ sung) trong mỗi vòng được cộng lại để tạo thành nhân đôi.
lệnh nhàn rỗi Trả 0,96 cho 1 Điểm trên thẻ người chơi (bao gồm cả thẻ bổ sung) trong mỗi vòng được cộng lại để tạo thành một điểm duy nhất.
Tây An Song Trả 0,90 cho 1 Điểm trên bài của người chơi (bao gồm cả bài bổ sung) trong mỗi vòng được cộng lại bằng nhau.
Tiên Long Bảo Trả 30 cho 1 Chênh lệch điểm giữa nhà cái và người chơi, mức thanh toán tối đa là 30 ăn 1
Trang Long Bảo Trả 30 cho 1 Chênh lệch điểm giữa nhà cái và người chơi, mức thanh toán tối đa là 30 ăn 1
Giải thích tỷ lệ cược Baccarat

Đếm bài Baccarat|Công thức nâng cao cơ hội thắng tiền

Baccarat lấy điểm chênh lệch giữa 2 ván bài trước làm cơ sở để đặt cược ở ván tiếp theo 
Ví dụ:
Ván đầu tiên: Nhà cái thắng 8 ăn 4 (gap = 8-4=4)
Ván thứ hai: Người chơi thắng 7 đến 5 (gap = 7-5=2)
Ván thứ ba: Người chơi thắng 9 đến 0 (Gap=9-0=9) (Bắt đầu đặt cược)
Ván thứ tư: Nhà cái thắng 7 đến 4 (Gap=7-4=3)
Ván bài thứ năm: Người chơi thắng 8 ăn 2 (khoảng cách=8-2=6),
nếu chênh lệch giữa 2 ván bài trước giảm đi, ván tiếp theo đặt cược vào bên thắng cuối cùng, nếu chênh lệch tăng lên, ván tiếp theo đặt cược vào bên thua cuối cùng.
Lấy ví dụ cá cược baccarat ở trên:
chênh lệch từ ván đầu tiên đến ván thứ hai thay đổi từ 4 xuống 2 (giảm dần) nên người chơi thắng ở ván thứ ba là người chơi. —>
Chênh lệch thắng ở ván thứ hai và ván thứ ba thay đổi từ 2 lên 9 (ngày càng tăng) nên người thua cuối cùng ở ván thứ tư là chủ ngân hàng. —>Chênh lệch giữa thắng
ở ván thứ ba và ván thứ tư thay đổi từ 9 xuống 3 (giảm dần), do đó bên thắng cuối cùng ở ván thứ năm là nhà cái. —>
Cược tiêu cực theo hệ thống này được gọi là “đặt cược tích cực”
và đặt cược ngược theo hệ thống này được gọi là “đặt cược tiêu cực”.
Trên đây là 3 cược tích cực
. Sau khi bạn thử đếm bài baccarat này, Bạn sẽ thấy:
1. xác suất gặp phải cược tích cực và tiêu cực kéo dài là rất thấp. Thông thường cược dương hoặc âm sẽ không xuất hiện quá 6 lần liên tiếp.
2. Đôi khi cược tiêu cực sẽ chiếm ưu thế trong trò chơi bài, nhưng nếu không thắng, chúng sẽ được thay thế bằng cược tích cực. Nhưng trên thực tế, cược tích cực và tiêu cực không có sự thống trị trong trò chơi poker. Điều này có nghĩa là đến cuối trò chơi, chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy, không có nhiều khác biệt giữa cược tích cực và tiêu cực ở mỗi ván bài.
3. Dù bạn đặt cược tích cực hay tiêu cực, bạn chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định của trò chơi bài.
Câu hỏi:
1. Khi nào bạn nên bắt đầu đặt cược?
Thường là vào lúc bắt đầu trò chơi bài.
2. Khi nào bạn nên ngừng đặt cược ? ?
Khi tôi thắng được hai đơn vị trong một bộ bài, tôi rời đi.
3. Tôi có nên sử dụng tiến trình không?
Nên sử dụng cược ngang
. 4. Có thể sử dụng tiến trình không?
Một vấn đề quan điểm.

Nếu nhà cái và người chơi chỉ chia hai lá bài để so điểm thì xác suất mở được nhà cái và người chơi rõ ràng là 50:50, thậm chí không tính. Nhưng mấu chốt tạo ra sự khác biệt về xác suất thắng của Nhà cái và Người chơi trong Baccarat nằm ở quy tắc rút bài của anh ta. Người chơi chỉ được rút bài từ 0-5, nhà cái chỉ được rút bài từ 0-6, còn nhà cái chỉ được rút bài khi người chơi đạt 6 hoặc 7 điểm là 6 điểm.

Trong baccarat, những con số xung quanh số 4 có tác động lớn hơn đến kết quả chiến thắng.Tính giá trị quân bài bằng cách cộng trừ đơn giản, quân bài đã đánh được ghi như sau:

  • A là +1
  • 2 là +1
  • 3 là +2
  • 4 là +3
  • 5 là -2
  • 6 là -2
  • 7 là -2
  • 8 là -1
  • 9 và 0 không thành vấn đề

Khi giá trị của các quân bài trên bàn lớn hơn có nghĩa là sẽ có nhiều quân bài nhỏ được đánh ra hơn, có lợi cho nhà cái hơn, ngược lại, khi giá trị âm càng lớn thì có lợi cho người chơi.

Để tìm hiểu thêm về cách đếm bài trong baccarat , bạn có thể nhấp vào liên kết này, tôi tin rằng nó sẽ hữu ích hơn cho bạn!

Kỹ năng đọc đường Baccarat

Dạy bạn kỹ năng tìm đường, đọc đường và viết đường trong Baccarat!

Điều đầu tiên là ghi lại quá trình phát triển của trò chơi bài của nó, hầu hết mọi người gọi nó là “Con đường viết”, nói chung, các con đường được chia thành: Đường Zhupan, Đường lớn, Đường mắt to, Đường nhỏ, v.v. Sòng bạc cũng sẽ đưa cho mỗi người đánh bạc một thẻ. Giấy đường, để người đặt cược có thể ghi lại diễn biến của trò chơi theo cách riêng của họ. Một số người bạn sẽ sử dụng hai màu khác nhau để ghi lại số lần thắng của nhà cái và số lần thắng của người chơi hoặc các biến số mạnh yếu khác nhau. Họ sẽ phân tích dựa trên những hồ sơ này và tuân theo các quy tắc của nó để đặt cược.